Wat doen wij

Stichting Kringloop Zederik is een ‘echt’ kringloopbedrijf in wording. We willen door inzameling, reparatie, verkoop en recycling:

  • Het hergebruik bevorderen van gebruiksgoederen en materialen.
  • Vaste, vrijwillige en tijdelijke arbeidsplaatsen creëren.
  • Sociaal-maatschappelijke projecten, activiteiten en initiatieven ondersteunen en
  • een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn waar mensen (van) elkaar (leren) kennen.

Wij richten ons in het bijzonder op de (her) inzet van mensen die om een of andere reden een afstand tot hun ‘eigen’ arbeidsmarkt hebben ontwikkeld.