Inzamelen

goederen2

Goed herbruikbare e/o te recyclen goederen e/o materialen kunt u bij ons aanbrengen op de winkellocatie. Wij zijn er blij mee!

Na inname worden de goederen en materialen gesorteerd naar productgroep, eventueel gewassen en gerepareerd, gerecycled of winkel- klaar gemaakt.

Heeft u nog bruikbare of recyclebare goederen en wilt u een steentje bijdragen aan duurzamere samenleving?

Kom ze gerust brengen en drink dan gelijk even een ‘bakkie’ thee of koffie.